Запитуйте – відповідаємо!

    Любов Ключник – начальник відділу обслуговування громадян № 9 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Питання: Які умови виходу на пенсію за віком у 2022 році?

Відповідь: Для набуття права на пенсію за віком необхідно відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) досягнути 60-річного віку та мати не менше 29 років страхового стажу.

Питання: Як зараховується  до страхового стажу  період перебування на обліку в центрі зайнятості?                         

Відповідь: Період,  коли особа отримує в центрі зайнятості допомогу по безробіттю або допомогу на навчання, зараховується до страхового стажу:

  • до 01.01.2010 на підставі записів трудової книжки або довідки центру зайнятості;
  • починаючи з 01.01.2010 – на підставі даних персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

У разі якщо особа отримує одноразову допомогу по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, цей період не зараховується до страхового стажу.

Питання: Умови призначення пенсії за Законом України «Про державну службу»

Відповідь: Право на пенсію за Законом від 10 грудня 2015 року № 889-VIII мають держслужбовці, які набули необхідний спеціальний стаж  на 01 травня 2016 року і досягли віку: жінки – визначеного ст.26 Закону 1058, а чоловіки – 62 років:

 – особи, які на 01.05.2016 мали 10 років стажу на посадах, внесених до категорій посад державної служби, тобто мали ранг держслужбовців, і на цю дату перебували на державній службі;

– особи, які на 01.05.2016 не перебували на державній службі, але мали на цю дату 20 років стажу на посадах, внесених до категорій посад державної служби.

Умовою для призначення пенсії є також наявність у жінок 30 років, а у чоловіків 35 років страхового стажу.

Питання: Про пенсії науковцям, працівникам органів місцевого самоврядування, журналістам тощо.

Відповідь :  Усі ці пенсії, які призначались  за окремими спеціальним законами, або  розмір  яких визначався за раніше чиним  Законом «Про державну службу»  № 3723, на сьогодні залишились у старих розмірах, вони не підлягають перерахунку і не  індексуються. Але, здебільшого, виплати таких пенсій вже призупинено, оскільки їх отримувачам вигідніше одержувати пенсії за загальним законом – Законом 1058.

З 01.10.2017  Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»  були внесені зміни до Закону 1058. Зокрема, було визначено, якщо розмір пенсій, призначених за спецзаконами, розрахований за матеріалами пенсійних справ згідно з нормами Закону 1058, виявиться більший, то проводиться автоматичнее (без звернення осіб) переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом 1058.

    При цьому такі пенсіонери у будь-який час зможуть звернутися у органи Пенсійного фонду для переведення їх на пенсію за спецзаконом із установленням розміру пенсії, отримуваного до автоматичного переведення. Таке повернення можливе з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійде від них відповідна заява.

Питання:  Чи є підстави для зниження пенсійного віку особам, які працювали  на роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці?

Відповідь:  Перелік пільгових категорій осіб та умови виходу на пенсію за віком на пільгових умовах визначений у ст.114 Закону 1058.

    Слід звернути увагу, що особам, які працювали  на роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, призначається саме пенсія за віком, але на пільгових умовах, тобто зі зниженням пенсійного віку.

    У пенсіонерів, які вийшли на пільгову пенсію часто виникає питання: а чи можна після досягнення загального пенсійного віку (60 років)  призначити їм нову пенсію за віком? Відповідь – ні. Пенсія за віком, зокрема на пільгових умовах, призначається довічно.