Контакти

Редакція газети “АКЦЕНТ”
Адреса для листування: вул. Зелена, 10, м. Львів, 79005

Редколегія:
Головний редактор – Василь Тарчинець
Заступник редактора – Віктор Гальчинський
Заступник редактора – Йосип Хамардюк
Заступник редактора, керівник відділу кореспондентської мережі – Мар’ян Тарчинець
Відповідальний редактор – Вячеслав Лудченко
Редактори літературного відділу – Ангеліна Оборіна та Ольга Царицанська
Технічний редактор – Андрій Безлєпкін