Контакти

Редколегія:
Головний редактор – Василь Тарчинець
Відповідальнийредактор – Вячеслав Лудченко
Технічнийредактор – Андрій Безлєпкін